18/2011

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011

Laki koe-eläintoiminnasta annetun lain 38 §:n muuttamisesta

 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan koe-eläintoiminnasta annetun lain (62/2006) 38 §:n 2 momentti seuraavasti:

38 §
Rangaistuksia koskevat viittaussäännökset

 Rangaistus eläinsuojelurikoksesta säädetään rikoslain 17 luvun 14, 14 a ja 15 §:ssä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

HE 97/2010
LaVM 18/2010
EV 170/2010

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Anni Sinnemäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.