Säädökset alkuperäisinä: 2010

1000/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta
999/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta
998/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kameraalisen jaotuksen ja kuntajaon muuttamisesta
997/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2011 ja 2012
996/2010
Valtioneuvoston asetus maanpuolustusta koskevista poikkeuksista kemikaalilainsäädännön soveltamisessa
995/2010
Valtioneuvoston asetus Geodeettisesta laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
994/2010
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2010 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
993/2010
Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1.1 ja 5 kohdan muuttamisesta
992/2010
Laki sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta
991/2010
Laki työaikalain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
990/2010
Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
989/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
988/2010
Valtioneuvoston asetus henkilöstörahastoista
987/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
986/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta eräiden peltokasvien tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
985/2010
Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
984/2010
Tasavallan presidentin asetus Itä-Afrikan yhteisön kanssa Suomen tuesta Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusrahastolle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
983/2010
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
982/2010
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta
981/2010
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta
980/2010
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa
979/2010
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
978/2010
Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
977/2010
Valtioneuvoston asetus vuonna 2011 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta
976/2010
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
975/2010
Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
974/2010
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 667/2010 tietyistä Eritreaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä
973/2010
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 961/2010 Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
972/2010
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
971/2010
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta
970/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
969/2010
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2011
968/2010
Valtioneuvoston asetus kasvinjalostajanoikeudesta annetun asetuksen kumoamisesta
967/2010
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
966/2010
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta
965/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
964/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä makeutusaineista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
963/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
962/2010
Valtioneuvoston asetus Suomenlinnan hoitokunnasta annetun asetuksen 11 ja 13 §:n muuttamisesta
961/2010
Valtioneuvoston asetus tulliasetuksen muuttamisesta
960/2010
Valtioneuvoston asetus jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa tehdyn keskitettyä tulliselvitystä koskevan yleissopimuksen väliaikaisesta voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
959/2010
Valtioneuvoston asetus eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain voimaantulosta ja eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
958/2010
Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken
957/2010
Valtioneuvoston asetus työmarkkinatuen tarveharkinnassa sovellettavien euromäärien tarkistamisesta
956/2010
Tasavallan presidentin asetus alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
955/2010
Laki geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta
954/2010
Laki patenttilain 67 §:n muuttamisesta
953/2010
Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä
952/2010
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
951/2010
Laki arpajaisverolain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.