Säädökset alkuperäisinä: 2010

1150/2010
Laki rajavartiolain muuttamisesta
1149/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1148/2010
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1147/2010
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
1146/2010
Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2011
1145/2010
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
1144/2010
Laki lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta
1143/2010
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 37 §:n muuttamisesta
1142/2010
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1141/2010
Laki perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 4 momentin kumoamisesta
1140/2010
Laki maanvuokralain muuttamisesta
1139/2010
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1138/2010
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
1137/2010
Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1136/2010
Laki Valtion taidemuseosta annetun lain muuttamisesta
1135/2010
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta
1134/2010
Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 1 a §:n muuttamisesta
1133/2010
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2011 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1132/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
1131/2010
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1130/2010
Laki kansaneläkelain 98 ja 103 §:n muuttamisesta
1129/2010
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1128/2010
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
1127/2010
Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta
1126/2010
Jäteverolaki
1125/2010
Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
1124/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1123/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1122/2010
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2011
1121/2010
Sisäasianministeriön asetus vartijan voimankäyttökoulutuksesta ja voimankäyttökouluttajan koulutuksesta
1120/2010
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta
1119/2010
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitoksen lainanoton rajoista ja ehdoista
1118/2010
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1117/2010
Laki yliopistolain 75 ja 92 a §:n muuttamisesta
1116/2010
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta
1115/2010
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta
1114/2010
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1113/2010
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään HSC-koodiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1112/2010
Laki lääkelain muuttamisesta
1111/2010
Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1110/2010
Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa
1109/2010
Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen
1108/2010
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
1107/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
1106/2010
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
1105/2010
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
1104/2010
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1103/2010
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
1102/2010
Valtioneuvoston asetus henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1101/2010
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.