Säädökset alkuperäisinä: 2010

1200/2010
Valtioneuvoston asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun asetuksen muuttamisesta
1199/2010
Valtioneuvoston asetus maan jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1198/2010
Oikeusministeriön asetus viittausmerkinnöistä Suomen säädöskokoelmassa
1197/2010
Laki Suomen säädöskokoelmasta annetun lain muuttamisesta
1196/2010
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2011
1195/2010
Valtiovarainministeriön asetus valtiokonttorin maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1194/2010
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1193/2010
Laki merimieseläkelain 6 §:n muuttamisesta
1192/2010
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1191/2010
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
1190/2010
Laki yrittäjän eläkelain 3 §:n muuttamisesta
1189/2010
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta
1188/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna 2011
1187/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2011
1186/2010
Valtion talousarvio vuodelle 2011
1185/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista
1184/2010
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta
1183/2010
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1182/2010
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta
1181/2010
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön maksullisista suoritteista
1180/2010
Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista
1179/2010
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien maksullisista suoritteista
1178/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1177/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1176/2010
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
1175/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenneopettajaoppilaiden opetusharjoittelusta
1174/2010
Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta
1173/2010
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2010 ja 2011 annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1172/2010
Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1171/2010
Laki laivaväen lääkärintarkastuksista
1170/2010
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
1169/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinlääketieteen opiskelijan väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden saavuttamisen edellytyksenä olevista opintosuorituksista
1168/2010
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1167/2010
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1166/2010
Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1165/2010
Tasavallan presidentin asetus ulkoasiainministeriön tehtävistä elatusapujen perinnässä annetun asetuksen kumoamisesta
1164/2010
Tasavallan presidentin asetus elatusavun perimistä ulkomailla koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1163/2010
Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1162/2010
Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1161/2010
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
1160/2010
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta
1159/2010
Laki työttömyysturvalain 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta
1158/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista
1157/2010
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1156/2010
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1155/2010
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta
1154/2010
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
1153/2010
Laki pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta
1152/2010
Laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta
1151/2010
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 21 ja 33 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.