Säädökset alkuperäisinä: 2010

1250/2010
Laki yrittäjän eläkelain 38 §:n muuttamisesta
1249/2010
Laki merimieseläkelain 41 §:n muuttamisesta
1248/2010
Laki työntekijän eläkelain 41 §:n muuttamisesta
1247/2010
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1246/2010
Laki sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta
1245/2010
Laki työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1244/2010
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
1243/2010
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1242/2010
Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen kumoamisesta
1241/2010
Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa
1240/2010
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
1239/2010
Laki valtion vesiväyläpalvelujen määräaikaisesta turvaamisesta
1238/2010
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
1237/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1236/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kameraalisen jaotuksen ja kuntajaon muuttamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n 2 momentin muuttamisesta
1235/2010
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1234/2010
Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä
1233/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1232/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus julkisesti tuetusta korontasaustoiminnasta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
1231/2010
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1230/2010
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
1229/2010
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta
1228/2010
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
1227/2010
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta
1226/2010
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1225/2010
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1224/2010
Laki työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
1223/2010
Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
1222/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista
1221/2010
Laki Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1220/2010
Laki Marshallinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1219/2010
Laki Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1218/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1217/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista
1216/2010
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista
1215/2010
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1214/2010
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
1213/2010
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta
1212/2010
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista
1211/2010
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista
1210/2010
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1209/2010
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
1208/2010
Laki Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1207/2010
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä
1206/2010
Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista
1205/2010
Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1204/2010
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuosilta 2007―2009 suoritettavista korvauksista
1203/2010
Valtioneuvoston asetus Valtion taidemuseosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1202/2010
Valtioneuvoston asetus valtion taideteostoimikunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1201/2010
Valtioneuvoston asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.