Säädökset alkuperäisinä: 2010

1300/2010
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta
1299/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
1298/2010
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2011 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1297/2010
Valtiovarainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen ja rekisterimerkinnän tekemiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
1296/2010
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1295/2010
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1294/2010
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista
1293/2010
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista
1292/2010
Valtioneuvoston asetus Senaatti-kiinteistöistä
1291/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2011 suoritettavasta määrärahasta
1290/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1289/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1288/2010
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1287/2010
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta
1286/2010
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1285/2010
Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1284/2010
Laki valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle
1283/2010
Laki jätelain muuttamisesta
1282/2010
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
1281/2010
Laki sähkömarkkinalain 36 a §:n muuttamisesta
1280/2010
Laki sähköturvallisuuslain 4 §:n muuttamisesta
1279/2010
Laki lelujen turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
1278/2010
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1277/2010
Laki konttilain muuttamisesta
1276/2010
Laki painelaitelain 2 §:n muuttamisesta
1275/2010
Laki jalometallituotteista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1274/2010
Laki pelastuslain 69 §:n muuttamisesta
1273/2010
Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
1272/2010
Laki kosmeettisista valmisteista annetun lain muuttamisesta
1271/2010
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
1270/2010
Laki pelastustoimen laitteista annetun lain muuttamisesta
1269/2010
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta
1268/2010
Laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle annetun lain muuttamisesta
1267/2010
Laki öljyvahinkojen torjuntalain 31 §:n muuttamisesta
1266/2010
Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta
1265/2010
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta
1264/2010
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1263/2010
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1262/2010
Laki kemikaalilain muuttamisesta
1261/2010
Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta
1260/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2010 maksettavan korvauksen perusteista annetun asetuksen muuttamisesta
1259/2010
Valtioneuvoston asetus Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta
1258/2010
Valtioneuvoston asetus kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta
1257/2010
Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta
1256/2010
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta
1255/2010
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1254/2010
Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta
1253/2010
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1252/2010
Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun asetuksen muuttamisesta
1251/2010
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 52 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.