Säädökset alkuperäisinä: 2010

100/2010
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista etunimen ja sukunimen muuttamista koskevien hakemusten käsittelyssä
99/2010
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskevissa asioissa
98/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakauran torjunnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
97/2010
Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän varmentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
96/2010
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin
95/2010
Tasavallan presidentin asetus WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
94/2010
Tasavallan presidentin asetus WIPOn tekijänoikeussopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
93/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n 4 momentin muuttamisesta
92/2010
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
91/2010
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadžikistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
90/2010
Laki tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta
89/2010
Laki vankeuslain 4 ja 20 luvun muuttamisesta
88/2010
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
87/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13/07 muuttamisesta
86/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä Itämeren pääaltaalla
85/2010
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Maskun kunnan ja Naantalin kaupungin välillä
84/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästöoikeuksien kaupan järjestelmään ensi kertaa vuonna 2013 tulevien laitosten päästötietojen toimittamisesta ja todentamisesta
83/2010
Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista
82/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
81/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
80/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
79/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista ja munatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
78/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ravintolisistä
77/2010
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
76/2010
Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta
75/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2010
74/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2010
73/2010
Valtiovarainministeriön asetus Eero Saarinen ja arkkitehtuuri -juhlarahasta
72/2010
Tasavallan presidentin asetus Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyötä ja tulliliittoa koskevaan sopimukseen Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
71/2010
Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
70/2010
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta
69/2010
Laki Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
68/2010
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
67/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2010
66/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
65/2010
Sisäasiainministeriön asetus Turvapaikanhakijoiden toimeentulotuen perusosan jakamisesta hyödykkeisiin ja rahana annettavaan osaan sekä vastaanoton majoituksesta ja palveluista perittävistä maksuista
64/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maksutta jaettavien lentoliikenteen päästöoikeuksien hakemisesta ja myöntämisestä
63/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen ja tonnikilometrimäärien tarkkailusta, todentamisesta sekä todentajien hyväksymismenettelystä
62/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
61/2010
Valtiovarainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
60/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus panostajan pätevyyskirjan myöntävästä viranomaisesta ja pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta koulutuksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
59/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetun hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
58/2010
Sisäasiainministeriön asetus vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien torjunnasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
57/2010
Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
56/2010
Sisäasiainministeriön asetus säteilyvaaratilanteiden varalle laadittavista pelastustoimen suunnitelmista ja säteilyvaarasta tiedottamisesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
55/2010
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
54/2010
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
53/2010
Valtioneuvoston asetus työsuojelulautakunnista
52/2010
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
51/2010
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.