Säädökset alkuperäisinä: 2010

200/2010
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 29 §:n muuttamisesta
199/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
198/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 7 §:n muuttamisesta
197/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 11 §:n muuttamisesta
196/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 17 §:n muuttamisesta
195/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvälittäjärekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
194/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 16 §:n muuttamisesta
193/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
192/2010
Valtioneuvoston asetus eläintautiasetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta
191/2010
Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen muuttamisesta
190/2010
Tasavallan presidentin asetus eräiden Caymansaarten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
189/2010
Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa Laosin kartoitushankkeesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
188/2010
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
187/2010
Laki CE-merkintärikkomuksesta
186/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2010 haussa ohjelmakaudelta 2000―2006 siirtyvien sitoumusten ja sopimusten osalta
185/2010
Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen 14 §:n muuttamisesta
184/2010
Laki työaikalain 37 a §:n muuttamisesta
183/2010
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 27 §:n muuttamisesta
182/2010
Valmisteverotuslaki
181/2010
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 18 §:n muuttamisesta
180/2010
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 29 §:n muuttamisesta
179/2010
Laki rikoslain 7 luvun muuttamisesta
178/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta koe-eläintoiminnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
177/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
176/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurasruhojen luokittelusta ja hintaseurannasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
175/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 10 §:n muuttamisesta
174/2010
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2010
173/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
172/2010
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
171/2010
Laki verotililain 8 §:n muuttamisesta
170/2010
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
169/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kuormainvaa´an käytöstä puutavaran mittauksessa ja erien erillään pidosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
168/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista tuotavien hevoseläinten eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
167/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tulvavahinkokorvauksista ja arviointiperusteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n kumoamisesta sekä 1 §:n muuttamisesta
166/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakatusta vedestä
165/2010
Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
164/2010
Laki Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
163/2010
Laki San Marinon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
162/2010
Laki Turks- ja Caicossaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
161/2010
Laki Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
160/2010
Laki Cookinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
159/2010
Laki Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
158/2010
Laki veronkantolain 9 §:n muuttamisesta
157/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
156/2010
Valtiovarainministeriön asetus Minna Canth ja tasa-arvo -juhlarahasta
155/2010
Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
154/2010
Valtioneuvoston asetus korvauksen maksamisesta kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta annetun asetuksen muuttamisesta
153/2010
Tasavallan presidentin asetus jalometallituotteiden tarkastuksesta ja leimauksesta vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
152/2010
Laki Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
151/2010
Laki Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.