Säädökset alkuperäisinä: 2010

250/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuberkuloosin vastustamisesta tarhatuilla hirvieläimillä
249/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
248/2010
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
247/2010
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta
246/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetussa laissa tarkoitetuista tukikelpoisista alueista
245/2010
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta
244/2010
Laki Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
243/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
242/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
241/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävän riistaeläimen ohjeellisista arvoista
240/2010
Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta laajakaistatukihankkeessa
239/2010
Laki eläintautilain muuttamisesta
238/2010
Laki eläintunnistusjärjestelmästä
237/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä
236/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2010 annetun asetuksen muuttamisesta
235/2010
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
234/2010
Valtioneuvoston asetus vuonna 2010 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
233/2010
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä
232/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta eräiden peltokasvien tuotantopalkkiosta
231/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
230/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
229/2010
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
228/2010
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
227/2010
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
226/2010
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
225/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
224/2010
Eduskunnan päätös antaa valtuus myöntää valtiontakaus Suomen Pankin Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi
223/2010
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 8 ja 16 §:n muuttamisesta
222/2010
Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta
221/2010
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain muuttamisesta
220/2010
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta
219/2010
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 48 §:n muuttamisesta
218/2010
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 64 ja 66 §:n muuttamisesta
217/2010
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 49 §:n muuttamisesta
216/2010
Laki yhteistoiminta-asiamiehestä
215/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
214/2010
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen raha 150 vuotta -juhlarahasta
213/2010
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
212/2010
Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
211/2010
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta
210/2010
Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa
209/2010
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2010
208/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden interventiorahastosta maksettavista menoista
207/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
206/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiinin käytöstä märehtijöiden rehuna annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta
205/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain mukaan järjestettävien lomituspalvelujen määrästä vuonna 2010
204/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiatehokkuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta
203/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus loistelamppujen virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta
202/2010
Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
201/2010
Valtioneuvoston asetus elintarvikeneuvottelukunnasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.