Säädökset alkuperäisinä: 2010

300/2010
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
299/2010
Laki luottolaitoslaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
298/2010
Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa
297/2010
Maksulaitoslaki
296/2010
Laki veronkantolain muuttamisesta
295/2010
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
294/2010
Laki henkilötietolain 13 §:n muuttamisesta
293/2010
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta
292/2010
Laki viestintämarkkinalain 79 a ja 80 §:n muuttamisesta
291/2010
Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 19 §:n muuttamisesta
290/2010
Maksupalvelulaki
289/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista
288/2010
Verohallinnon työjärjestys
287/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
286/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus savukkeiden paloturvallisuudesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n suomenkielisen sanamuodon muuttamisesta
285/2010
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin viranomaisten puolesta toimivien laitosten valtuuttamista koskeviin ohjeisiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
284/2010
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
283/2010
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
282/2010
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
281/2010
Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
280/2010
Tasavallan presidentin asetus Espanjan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
279/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2010 annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
278/2010
Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
277/2010
Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
276/2010
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
275/2010
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista
274/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
273/2010
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
272/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista
271/2010
Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 3 momentin kumoamisesta
270/2010
Valtioneuvoston asetus vuoden 2009 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
269/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
268/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalousyrittäjien opintorahan hakemisesta
267/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta
266/2010
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
265/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta
264/2010
Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
263/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2010
262/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus perus- ja kasvulohkoista ja niiden ulko- ja sisärajoja koskevista tuen myöntämisen edellytyksistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
261/2010
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
260/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
259/2010
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
258/2010
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
257/2010
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 c §:n muuttamisesta
256/2010
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä vuonna 2006 suoritetussa rajankäynnissä todettujen valtakunnanrajan kulun muutosten voimaansaattamisesta
255/2010
Laki terveydensuojelulain 51 §:n muuttamisesta
254/2010
Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 19 §:n muuttamisesta
253/2010
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
252/2010
Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta
251/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahantuonnista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.