Säädökset alkuperäisinä: 2010

350/2010
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
349/2010
Vuoden 2010 toinen lisätalousarvio
348/2010
Laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain 3 §:n muuttamisesta
347/2010
Ympäristöministeriön työjärjestys
346/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
345/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
344/2010
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
343/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen, äyriäisten ja nilviäisten sekä niistä saatavien tuotteiden eläintauteja koskevista vaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla
342/2010
Tasavallan presidentin asetus Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
341/2010
Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
340/2010
Laki lannoitevalmistelain 5 ja 7 §:n muuttamisesta
339/2010
Laki viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
338/2010
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
337/2010
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
336/2010
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
335/2010
Vuoden 2010 lisätalousarvio
334/2010
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
333/2010
Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
332/2010
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
331/2010
Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
330/2010
Laki valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin annetun lain 15 §:n muuttamisesta
329/2010
Opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestys
328/2010
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
327/2010
Laki lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
326/2010
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
325/2010
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
324/2010
Laki joukkoliikennelain 43 ja 53 §:n muuttamisesta
323/2010
Laki markkinaoikeuslain muuttamisesta
322/2010
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain muuttamisesta
321/2010
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta
320/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2010/2011 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta
319/2010
Valtioneuvoston asetus patoturvallisuudesta
318/2010
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2010 annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
317/2010
Tasavallan presidentin asetus Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
316/2010
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa yhteistyöstä Jerusalemin luoteispuolella sijaitsevien kylien vesihuollon parantamiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
315/2010
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
314/2010
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
313/2010
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
312/2010
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
311/2010
Laki pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
310/2010
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä
309/2010
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 18 §:n muuttamisesta
308/2010
Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
307/2010
Laki tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta
306/2010
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
305/2010
Laki valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
304/2010
Laki kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta
303/2010
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
302/2010
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
301/2010
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.