Säädökset alkuperäisinä: 2010

400/2010
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
399/2010
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 19 §:n muuttamisesta
398/2010
Laki eläkesäätiölain 74 §:n kumoamisesta
397/2010
Laki ulosottokaaren 3 luvun 5 §:n muuttamisesta
396/2010
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 44 §:n muuttamisesta
395/2010
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 §:n muuttamisesta
394/2010
Laki mallioikeuslain 44 §:n muuttamisesta
393/2010
Laki tavaramerkkilain 49 §:n muuttamisesta
392/2010
Laki patenttilain 70 §:n muuttamisesta
391/2010
Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta
390/2010
Laki säätiölain 22 §:n muuttamisesta
389/2010
Laki yhdistyslain 60 §:n muuttamisesta
388/2010
Laki kaupparekisterilain 18 ja 23 §:n muuttamisesta
387/2010
Laki eläinsuojelulain 55 §:n muuttamisesta
386/2010
Laki metsästyslain muuttamisesta
385/2010
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
384/2010
Laki lähestymiskiellosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
383/2010
Laki tutkintavankeuslain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta
382/2010
Laki vankeuslain muuttamisesta
381/2010
Laki nuorisorangaistuksesta annetun lain muuttamisesta
380/2010
Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta
379/2010
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
378/2010
Laki tieliikennelain 106 §:n muuttamisesta
377/2010
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta
376/2010
Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta
375/2010
Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta
374/2010
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
373/2010
Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan
372/2010
Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä
371/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viestikyyhkysten rokottamisesta Newcastlen tautia vastaan annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
370/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
369/2010
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
368/2010
Valtioneuvoston asetus Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetun asetuksen muuttamisesta
367/2010
Valtioneuvoston asetus riistavahingoista
366/2010
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta
365/2010
Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta
364/2010
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta
363/2010
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
362/2010
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
361/2010
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
360/2010
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
359/2010
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
358/2010
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
357/2010
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
356/2010
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
355/2010
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
354/2010
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
353/2010
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
352/2010
Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta
351/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.