Säädökset alkuperäisinä: 2010

450/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merkkipiireistä ja suurimmista sallituista poromääristä
449/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
448/2010
Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista
447/2010
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
446/2010
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 10 §:n muuttamisesta
445/2010
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista
444/2010
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista
443/2010
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
442/2010
Laki Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
441/2010
Laki Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
440/2010
Laki Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
439/2010
Laki Sveitsin kanssa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
438/2010
Laki sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta
437/2010
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
436/2010
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta
435/2010
Laki lääkelain 57 a ja 57 b §:n muuttamisesta
434/2010
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a §:n muuttamisesta
433/2010
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
432/2010
Laki ulkomaalaislain 153 ja 158 a §:n muuttamisesta
431/2010
Laki vaalilain muuttamisesta
430/2010
Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
429/2010
Laki vakuutusyhtiölain 13 luvun 3 §:n kumoamisesta
428/2010
Laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
427/2010
Laki avioliittolain 35 §:n muuttamisesta
426/2010
Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta
425/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
424/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
423/2010
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
422/2010
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
421/2010
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
420/2010
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
419/2010
Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
418/2010
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
417/2010
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 13 §:n muuttamisesta
416/2010
Laki yliopistolain muuttamisesta
415/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
414/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
413/2010
Valtioneuvoston asetus valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin
412/2010
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
411/2010
Tasavallan presidentin asetus pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
410/2010
Laki oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta
409/2010
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
408/2010
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
407/2010
Laki ilmailulain 48 §:n muuttamisesta
406/2010
Laki tullilain 28 §:n muuttamisesta
405/2010
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta
404/2010
Laki asevelvollisuuslain 96 §:n muuttamisesta
403/2010
Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain 6 ja 22 §:n muuttamisesta
402/2010
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 ja 21 §:n muuttamisesta
401/2010
Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 8 ja 22 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.