Säädökset alkuperäisinä: 2010

1350/2010
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1349/2010
Laki yliopistolain 46 §:n muuttamisesta
1348/2010
Laki valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1347/2010
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1346/2010
Laki sotilasvammalain 6 ja 6 a §:n muuttamisesta
1345/2010
Laki tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta
1344/2010
Laki liikennevakuutuslain 6 a §:n muuttamisesta
1343/2010
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 3 b §:n muuttamisesta
1342/2010
Laki sosiaalihuoltolain 12 c §:n muuttamisesta
1341/2010
Laki tartuntatautilain 7 §:n muuttamisesta
1340/2010
Laki lääkelain 65 §:n muuttamisesta
1339/2010
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1338/2010
Laki mielenterveyslain 3 §:n muuttamisesta
1337/2010
Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1336/2010
Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1335/2010
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1334/2010
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1333/2010
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1332/2010
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1331/2010
Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1330/2010
Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1329/2010
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
1328/2010
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
1327/2010
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
1326/2010
Terveydenhuoltolaki
1325/2010
Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1324/2010
Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 16 ja 23 §:n muuttamisesta
1323/2010
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 ja 9 §:n muuttamisesta
1322/2010
Laki sotilastapaturmalain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1321/2010
Laki opintotukilain 32 §:n muuttamisesta
1320/2010
Laki työttömyysturvalain 12 a luvun muuttamisesta
1319/2010
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 a ja 14 §:n muuttamisesta
1318/2010
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
1317/2010
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1316/2010
Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta
1315/2010
Laki kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1314/2010
Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1313/2010
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2011
1312/2010
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1311/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelmasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1310/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajille järjestettävän sijaisavun enimmäismääristä vuonna 2011
1309/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2011
1308/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyttö- ja taimikon perustamisilmoituksesta
1307/2010
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen väliaikaisesti maksullisista koulutusohjelmista
1306/2010
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
1305/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1304/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
1303/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista
1302/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista
1301/2010
Valtioneuvoston asetus yleisavustuksesta ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.