Säädökset alkuperäisinä: 2010

500/2010
Laki rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta
499/2010
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 57 ja 166 §:n muuttamisesta
498/2010
Laki rakennusperinnön suojelemisesta
497/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä kolttalain mukaisista enimmäistulorajoista
496/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisista enimmäistulorajoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
495/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja –hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
494/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
493/2010
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
492/2010
Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita
491/2010
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta
490/2010
Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
489/2010
Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta
488/2010
Laki mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta
487/2010
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen 6 §:n muuttamisesta
486/2010
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistaminen
485/2010
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
484/2010
Laki maastoliikennelain 33 ja 34 §:n muuttamisesta
483/2010
Laki poliisilain 10 a ja 31 a §:n muuttamisesta
482/2010
Laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta
481/2010
Laki tieliikennelain muuttamisesta
480/2010
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
479/2010
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta
478/2010
Laki rajavartiolain muuttamisesta
477/2010
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta
476/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
475/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
474/2010
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen 3 ja 29 §:n muuttamisesta
473/2010
Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
472/2010
Laki kansanedustajain perhe-eläkelain 4 §:n muuttamisesta
471/2010
Laki kansanedustajain eläkelain 1 ja 18 §:n muuttamisesta
470/2010
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
469/2010
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
468/2010
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
467/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
466/2010
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vihannin kunnan ja Siikajoen kunnan välillä
465/2010
Valtioneuvoston päätös Kylmäkosken kunnan liittämisestä Akaan kaupunkiin
464/2010
Valtioneuvoston asetus maitoalan erityisestä markkinatukitoimenpiteestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
463/2010
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
462/2010
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
461/2010
Valtioneuvoston asetus henkilöstörahastoasetuksen muuttamisesta
460/2010
Tasavallan presidentin asetus Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja siihen liittyvän noottienvaihdon voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
459/2010
Tasavallan presidentin asetus San Marinon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
458/2010
Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
457/2010
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
456/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista
455/2010
Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
454/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
453/2010
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahan määrästä vuonna 2010 annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
452/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
451/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.