Säädökset alkuperäisinä: 2010

550/2010
Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
549/2010
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
548/2010
Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
547/2010
Laki asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 §:n muuttamisesta
546/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
545/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen yleisistä hankintaehdoista ja opiskelijoiden valintamenettelystä
544/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työ- ja elinkeinotoimistoista
543/2010
Valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
542/2010
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien miehistöjen tekemästä työstä tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
541/2010
Laki tieliikennelain 92 a §:n muuttamisesta
540/2010
Laki kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien miehistöjen tekemästä työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
539/2010
Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta
538/2010
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta
537/2010
Laki Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
536/2010
Laki haja-asutusalueiden postitoiminnan turvaamiseksi perittävästä maksusta annetun lain muuttamisesta
535/2010
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
534/2010
Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
533/2010
Laki tullilain 28 §:n muuttamisesta
532/2010
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta
531/2010
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
530/2010
Laki rakennusverolain muuttamisesta
529/2010
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
528/2010
Laki koiraverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
527/2010
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
526/2010
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
525/2010
Laki arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain muuttamisesta
524/2010
Laki arpajaisverolain muuttamisesta
523/2010
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
522/2010
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
521/2010
Laki Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta
520/2010
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
519/2010
Laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
518/2010
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
517/2010
Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta annetun lain muuttamisesta
516/2010
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
515/2010
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
514/2010
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 11 ja 13 §:n muuttamisesta
513/2010
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
512/2010
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta
511/2010
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta
510/2010
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
509/2010
Laki tonnistoverolain 32 §:n muuttamisesta
508/2010
Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta
507/2010
Laki maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n muuttamisesta
506/2010
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 43 ja 55 §:n muuttamisesta
505/2010
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta
504/2010
Laki tuloverolain muuttamisesta
503/2010
Laki Verohallinnosta
502/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
501/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.