Säädökset alkuperäisinä: 2010

600/2010
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
599/2010
Laki talletuspankkien yhteenliittymästä
598/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä sekä haitta-aineiden määristä ja mittausmenetelmistä sekä testauslaboratorioista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
597/2010
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
596/2010
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta
595/2010
Laki huumausainelain 3 §:n muuttamisesta
594/2010
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
593/2010
Valtioneuvoston päätös Artjärven kunnan liittämisestä Orimattilan kaupunkiin
592/2010
Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta
591/2010
Valtioneuvoston asetus tarhattavien biisonien suojelusta
590/2010
Valtioneuvoston asetus tarhattavien peurojen suojelusta
589/2010
Valtioneuvoston asetus vuohien suojelusta
588/2010
Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta
587/2010
Valtioneuvoston asetus lampaiden suojelusta
586/2010
Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
585/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2010 metsänhoitomaksun perusteesta
584/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
583/2010
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
582/2010
Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta
581/2010
Laki hallintolain muuttamisesta
580/2010
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta
579/2010
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viranomaisista Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisissä virka-apua verotuksen alalla koskevissa asioissa annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
578/2010
Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen lykkäysten ehdoista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
577/2010
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta
576/2010
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen tunnuskuvasta ja virkamerkistä
575/2010
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen kaksikielisistä osastoista
574/2010
Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden väliaikaisesta kansallisesta tuesta
573/2010
Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 4 §:n muuttamisesta
572/2010
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
571/2010
Valtioneuvoston asetus arvonlisäveroasetuksen muuttamisesta
570/2010
Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta
569/2010
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
568/2010
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
567/2010
Valtioneuvoston asetus korkotulon lähdeverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
566/2010
Valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
565/2010
Valtioneuvoston asetus eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
564/2010
Valtioneuvoston asetus tuloveroasetuksen muuttamisesta
563/2010
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä
562/2010
Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta
561/2010
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun II liitteen voimaansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
560/2010
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I liitteen voimaansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
559/2010
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
558/2010
Laki Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
557/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
556/2010
Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista
555/2010
Valtioneuvoston päätös Kuhmalahden kunnan liittämisestä Kangasalan kuntaan
554/2010
Valtioneuvoston päätös Vöyri-Maksamaan kunnan ja Oravaisten kunnan lakkauttamisesta ja uuden Vöyrin kunnan perustamisesta
553/2010
Valtioneuvoston päätös Varpaisjärven kunnan liittämisestä Lapinlahden kuntaan
552/2010
Tasavallan presidentin asetus strategisesta ympäristöarvioinnista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
551/2010
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.