Säädökset alkuperäisinä: 2010

650/2010
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
649/2010
Valtiovarainministeriön asetus Konsta Jylhä ja kansanmusiikki -juhlarahasta
648/2010
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
647/2010
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
646/2010
Laki työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta
645/2010
Laki luotsauslain muuttamisesta
644/2010
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
643/2010
Laki elintarvikelain muuttamisesta
642/2010
Laki perusopetuslain muuttamisesta
641/2010
Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta
640/2010
Vuoden 2010 kolmas lisätalousarvio
639/2010
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
638/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista
637/2010
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 ja 19 c §:n muuttamisesta
636/2010
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
635/2010
Laki rikoslain 6 luvun 10 §:n muuttamisesta
634/2010
Laki ehdollisen vankeuden valvonnasta
633/2010
Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä
632/2010
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 30 ja 31 a §:n muuttamisesta
631/2010
Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys
630/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista
629/2010
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
628/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
627/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
626/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
625/2010
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
624/2010
Laki tieliikennelain muuttamisesta
623/2010
Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
622/2010
Laki ympäristönsuojelulain 50 ja 52 §:n muuttamisesta
621/2010
Laki vesilain 2 luvun 11 a §:n ja 16 luvun 23 a §:n muuttamisesta
620/2010
Laki tulvariskien hallinnasta
619/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista
618/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
617/2010
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimista annetun lain 39 §:n mukaisissa kansainvälisissä tehtävissä toimivien rinnastamisesta ulkomaanedustuksen virkamiehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedustuksen eräitä muita korvauksia maksettaessa
616/2010
Valtioneuvoston asetus laajakaistatuen hakumenettelyssä käytettävien vertailuperusteiden suhteellisesta painotuksesta
615/2010
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista
614/2010
Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
613/2010
Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastojen toimialueista ja päätoimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
612/2010
Laki taksiliikennelain muuttamisesta
611/2010
Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta
610/2010
Laki kirjanpitolain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta
609/2010
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
608/2010
Laki sijoitusrahastolain 26 a ja 30 a §:n muuttamisesta
607/2010
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 50 ja 54 §:n muuttamisesta
606/2010
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
605/2010
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
604/2010
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
603/2010
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
602/2010
Laki säästöpankkilain 128 §:n kumoamisesta
601/2010
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.