Säädökset alkuperäisinä: 2010

700/2010
Laki sairausvakuutuslain 11 ja 18 luvun muuttamisesta
699/2010
Laki lääkelain 54 a ja 54 e §:n muuttamisesta
698/2010
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
697/2010
Laki kalastuslain muuttamisesta
696/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2010 annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
695/2010
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
694/2010
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
693/2010
Laki nuorisolain muuttamisesta
692/2010
Laki hätäkeskustoiminnasta
691/2010
Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
690/2010
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä
689/2010
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
688/2010
Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta
687/2010
Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
686/2010
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
685/2010
Laki rahankeräyslain muuttamisesta
684/2010
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta
683/2010
Laki puoluelain muuttamisesta
682/2010
Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetun oikeusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
681/2010
Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa
680/2010
Laki puoluelain muuttamisesta
679/2010
Laki tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta
678/2010
Laki yhdistyslain muuttamisesta
677/2010
Valtioneuvoston asetus kalkkunoiden suojelusta
676/2010
Valtioneuvoston asetus strutsieläinten suojelusta
675/2010
Valtioneuvoston asetus ankkojen ja hanhien suojelusta
674/2010
Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta
673/2010
Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta
672/2010
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
671/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
670/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
669/2010
Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimansaattamisesta
668/2010
Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista
667/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa
666/2010
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
665/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa
664/2010
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta
663/2010
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
662/2010
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
661/2010
Laki arpajaislain muuttamisesta
660/2010
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta
659/2010
Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta
658/2010
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
657/2010
Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
656/2010
Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa Laosin ympäristöhallinnon vahvistamishankkeesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
655/2010
Laki sairausvakuutuslain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta
654/2010
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
653/2010
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
652/2010
Laki ulosottokaaren 2 luvun muuttamisesta
651/2010
Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.