Säädökset alkuperäisinä: 2010

750/2010
Laki rikoslain 30 luvun 3 §:n muuttamisesta
749/2010
Laki osamaksukaupasta annetun lain muuttamisesta
748/2010
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta
747/2010
Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä
746/2010
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
745/2010
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
744/2010
Valtioneuvoston asetus eräiden tekstiilejä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
743/2010
Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
742/2010
Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta
741/2010
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta
740/2010
Ympäristöministeriön työjärjestys
739/2010
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
738/2010
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
737/2010
Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
736/2010
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta
735/2010
Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
734/2010
Tasavallan presidentin asetus Etelä-Afrikan kanssa kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
733/2010
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
732/2010
Laki viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta
731/2010
Laki viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
730/2010
Laki pakkokeinolain 4 luvun 15 a §:n muuttamisesta
729/2010
Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
728/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
727/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
726/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
725/2010
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
724/2010
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta
723/2010
Laki järjestyslain 22 §:n muuttamisesta
722/2010
Laki Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta
721/2010
Laki valtion eläkelain 122 §:n muuttamisesta
720/2010
Laki kunnallisen eläkelain 126 §:n muuttamisesta
719/2010
Laki tapaturmavakuutuslain 61 a §:n muuttamisesta
718/2010
Laki merimieseläkelain 117 §:n muuttamisesta
717/2010
Laki työntekijän eläkelain 120 §:n muuttamisesta
716/2010
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
715/2010
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta
714/2010
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 b §:n muuttamisesta
713/2010
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
712/2010
Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta
711/2010
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
710/2010
Laki elatustukilain 21 §:n muuttamisesta
709/2010
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
708/2010
Laki sairausvakuutuslain 8 luvun 6 §:n muuttamisesta
707/2010
Laki työttömyysturvalain 3 luvun 4 §:n ja 11 luvun 14 §:n muuttamisesta
706/2010
Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
705/2010
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 ja 41 §:n muuttamisesta
704/2010
Laki kansaneläkelain 35 ja 70 §:n muuttamisesta
703/2010
Laki takuueläkkeestä
702/2010
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
701/2010
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.