Säädökset alkuperäisinä: 2010

800/2010
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta
799/2010
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 24 §:n muuttamisesta
798/2010
Valtioneuvoston asetus vuonna 2010 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
797/2010
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
796/2010
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
795/2010
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
794/2010
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta
793/2010
Verohallinnon päätös vuoden 2010 kiinteistöverotuksen päättymisestä
792/2010
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen 16 luvun muuttamisesta
791/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista
790/2010
Valtioneuvoston asetus osamaksusopimuksessa annettavista tiedoista
789/2010
Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista
788/2010
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 3 §:n muuttamisesta
787/2010
Laki kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 §:n muuttamisesta
786/2010
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta
785/2010
Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
784/2010
Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle
783/2010
Tasavallan presidentin asetus Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
782/2010
Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain III osan kumoamisesta
781/2010
Laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain muuttamisesta
780/2010
Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta
779/2010
Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
778/2010
Valtiovarainministeriön asetus holhousasioiden rekisterin pitämiseen kuuluvien tehtävien määräämisestä
777/2010
Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta
776/2010
Laki tekijänoikeuslain 58 §:n muuttamisesta
775/2010
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 1 ja 16 §:n muuttamisesta
774/2010
Laki järjestyslain muuttamisesta
773/2010
Laki kalastuslain muuttamisesta
772/2010
Laki jätelain 62 §:n muuttamisesta
771/2010
Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 26 §:n muuttamisesta
770/2010
Laki vesiliikennelain 24 §:n muuttamisesta
769/2010
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 32 §:n muuttamisesta
768/2010
Laki ajoneuvolain 96 §:n muuttamisesta
767/2010
Laki tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta
766/2010
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 15 §:n muuttamisesta
765/2010
Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
764/2010
Laki rajavartiolain 47 §:n muuttamisesta
763/2010
Laki tullilain 46 ja 47 §:n muuttamisesta
762/2010
Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
761/2010
Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
760/2010
Laki esitutkintalain 14 ja 44 §:n muuttamisesta
759/2010
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta
758/2010
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18 §:n muuttamisesta
757/2010
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
756/2010
Laki rikesakkorikkomuksista
755/2010
Laki rikoslain muuttamisesta
754/2010
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä
753/2010
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
752/2010
Laki kauppakaaren 10 luvun 2 §:n muuttamisesta
751/2010
Laki luottotietolain 29 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.