Säädökset alkuperäisinä: 2010

950/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä itäisellä säätelyalueella vuonna 2010 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
949/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskankalastuksen erityisluvista
948/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
947/2010
Sisäasiainministeriön asetus Palosuojelurahaston työjärjestyksestä
946/2010
Valtioneuvoston asetus alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista
945/2010
Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
944/2010
Laki tapaturmavakuutuslain 35 b §:n muuttamisesta
943/2010
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
942/2010
Laki kunnallisen eläkelain 68 §:n muuttamisesta
941/2010
Laki merimieseläkelain 78 §:n muuttamisesta
940/2010
Laki työntekijän eläkelain 70 §:n muuttamisesta
939/2010
Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta
938/2010
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
937/2010
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
936/2010
Laki osuuskuntalain 8 luvun 7 §:n muuttamisesta
935/2010
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
934/2010
Henkilöstörahastolaki
933/2010
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
932/2010
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
931/2010
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
930/2010
Tasavallan presidentin asetus Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
929/2010
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
928/2010
Tasavallan presidentin asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
927/2010
Laki Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
926/2010
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
925/2010
Laki ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
924/2010
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
923/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
922/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
921/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biologisten tekijöiden luokituksesta
920/2010
Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
919/2010
Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta
918/2010
Laki Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
917/2010
Laki kansaneläkelain 11 ja 55 §:n muuttamisesta
916/2010
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
915/2010
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
914/2010
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 5 ja 13 §:n muuttamisesta
913/2010
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
912/2010
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
911/2010
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
910/2010
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 §:n muuttamisesta
909/2010
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
908/2010
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
907/2010
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
906/2010
Laki lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
905/2010
Laki arvonlisäverolain 32 ja 33 §:n muuttamisesta
904/2010
Laki arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
903/2010
Laki jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa tehdyn keskitettyä tulliselvitystä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
902/2010
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
901/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.