1305/2010

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1423/2006) 2 ja 3 § seuraavasti:

2 §

Työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 5 §:n 5 momentissa tarkoitettu erityisen kuolevuusperusteen yli- tai alijäämä otetaan huomioon määrättäessä työntekijän eläkelain 179 §:n 3 momentin sekä merimieseläkelain 159 §:n 3 momentin mukaisesti eläkelaitosten kuluja työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentin 1, 2 ja 10 kohdan ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentin 1, 2 ja 9 kohdan mukaisista vanhuuseläkkeistä, lukuun ottamatta työkyvyttömyyseläkkeiden yhteydessä kertasuorituksina maksettuja vanhuuseläkkeitä sekä työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaisista vajauksista.

Eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentin 1―5 kohdan mukaisista sekä merimieseläkelain 159 §:n 1 momentin 1―5 kohdan mukaisista muista kuin tämän pykälän 1 momentissa mainituista kuluista yhteismäärällä, joka saadaan työntekijän eläkelain voimaanpanolain 32 §:n 5 momentissa tarkoitetun TEL-lisäeläketurvan mukaisten vakuutusmaksujen tämän asetuksen 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuista tasausosista ja 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkotuoton osasta sekä mahdollisista muista kuin työntekijän eläkelain mukaisesta turvasta saatavista eristä. Siltä osin kuin kuluja ei saada katetuksi edellä mainitulla tavalla, eläkelaitokset vastaavat niistä työntekijän eläkelain 179 §:n 3 momentissa sekä merimieseläkelain 159 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla eläkelaitoksessa vakuutettujen työansioiden suhteessa.

3 §

Edellä 2 §:n 2 momentissa mainitulla vakuutusmaksun tasausosalla tarkoitetaan TEL-lisäeläketurvan mukaisen vakuutusmaksun sitä osaa, joka sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien tai antamien perusteiden mukaan käytetään työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentin sekä merimieseläkelain 159 §:n 1 momentin mukaisten kulujen kustantamiseen.

Edellä 2 §:n 2 momentissa mainitulla korkotuoton osalla tarkoitetaan työntekijän eläkelain voimaanpanolain 32 §:n 5 momentissa tarkoitetun TEL-lisäeläketurvan mukaisten eläkkeiden rahastoille laskettavan korkotuoton sitä osaa, joka sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien tai antamien perusteidenmukaan käytetään työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentin sekä merimieseläkelain 159 §:n 1 momentin mukaisten kulujen kustantamiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoteen 2011 kohdistuviin kuluihin, joihin luetaan myös mainittuna vuonna tai myöhemmin maksetut eläke-erät aikaisemmilta vuosilta.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Matemaatikko
Harri Isokorpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.