1292/2010

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus Senaatti-kiinteistöistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään valtion liikelaitoksista annetun lain (1061/2010) 7 ja 8 §:n nojalla:

1 §
Hallituksen kokoonpano

Senaatti-kiinteistöjen hallituksessa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään neljä muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenellä tulee olla kiinteistötoimialan tai liiketalouden asiantuntemusta.

2 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 8 §:ssä säädetään, liikelaitokselle kuuluvan toimivallan rajoissa:

1) päättää palvelujen hinnoittelun perusteista ja muista palveluihin liittyvistä yleisistä periaatteista;

2) määrätä toimitusjohtajan sijainen;

3) päättää henkilöstöä koskevista työehtosopimuksista;

4) päättää takauksen myöntämisestä tytäryhtiöille valtion liikelaitoksista annetun lain 5 §:ssä ja valtion liikelaitoksen lainanoton rajoista ja ehdoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1119/2010) säädetyissä rajoissa;

5) päättää hallinnassaan olevien osakkeiden osalta osakkeenomistajalle kuuluvien oikeuksien käyttämisestä, kun kyse on oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain (973/2002) 3 §:ssä tarkoitetuista osakkeista;

6) käsitellä liikelaitoksen hallintaan tai liikelaitoksen hallinnasta tehtävät omaisuuden siirrot;

7) päättää liikelaitoksen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

3 §
Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Valtiovarainministeriö määrää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Hallitussihteeri
Ilkka Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.