1284/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Laki valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään perusteista ja menettelystä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle.

2 §
Avustettava toiminta

Valtionavustus voidaan myöntää valtion talousarvioon otetun määrärahan puitteissa yleisavustuksena toimintaan, jonka tarkoituksena on yksilön ja väestön terveyden, toimintakyvyn ja omatoimisen terveydenhoidon sekä terveyttä edistävän liikunnan edistäminen, kehittäminen ja tutkimus.

3 §
Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomainen tässä laissa tarkoitetussa valtionavustuksessa on sosiaali- ja terveysministeriö.

4 §
Valtionavustuspäätös

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää valtionavustuksesta sekä asettaa painopisteet ja tavoitteet avustettavalle toiminnalle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii valtionavustuspäätöksen valmistelusta, valtionavustuksen maksatuksesta ja avustuksen käytön valvonnasta.

5 §
Valtionavustuslain soveltaminen

Tässä laissa tarkoitettuun valtionavustukseen sovelletaan muutoin valtionavustuslakia (688/2001).

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 136/2010
StVM 23/2010
EV 157/2010

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.