1205/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä

muutetaan merenkulun ympäristönsuojelusta annetun asetuksen (76/2010) 6 luvun 6 §, seuraavasti:

6 luku

Aluksista aiheutuvan ilman pilaantumisen ehkäiseminen

6 §
Satamassa laiturissa olevassa aluksessa käytettävän polttoaineen rikkipitoisuus

Satamassa laiturissa olevassa aluksessa käytettävän polttoaineen rikkipitoisuus saa olla enintään 0,1 painoprosenttia. Runsasrikkisempää polttoainetta saa käyttää ainoastaan, jos laivahenkilökunnalla ei ole riittävästi aikaa toteuttaa tarvittavaa polttoaineen vaihtoa mahdollisimman pian laituriin saapumisen jälkeen ja mahdollisimman myöhään ennen lähtöä. Polttoaineen vaihtoajankohta on merkittävä aluksella pidettävään päiväkirjaan.

Edellä 1 momentissa säädettyä rikkipitoisuusvaatimusta ei sovelleta:

1) alukseen, jonka julkaistun aikataulun mukaisesti on määrä olla satamassa alle kaksi tuntia;

2) alukseen, joka sammuttaa kaikki moottorinsa ja käyttää maasähköä ollessaan laiturissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/30/EY EYVL (32009L0030); EUVL N:o L 140, 5.6.2009, s. 88

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Lainsäädäntöneuvos
Tuomas Aarnio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.