1182/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan puolustusministeriön työjärjestyksen (585/2003) 11 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1790/2009, seuraavasti:

11 §
Hallintopoliittinen osasto

Hallintopoliittisessa osastossa on konserniohjausyksikkö, talousyksikkö, turvallisuusyksikkö ja tutkimusyksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) toiminnan, organisaation ja rakenteiden kokonaiskehittämisen ohjausta;

2) keskipitkän aikavälin suunnittelun perusteiden tuottamista ja yhteensovittamista;

3) tuloksellisuuden ja talouden seurantaa, arviointia ja raportointia;

4) tulosohjausta ja sen kehittämistä;

5) taloussuunnittelua, kehysehdotuksen laatimista sekä talousarvion valmistelua ja toimeenpanoa;

6) tutkimustoimintaa;

7) turvallisuutta;

8) kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa (588/2004) tarkoitetun määrätyn turvallisuusviranomaisen tehtäviä.

Konserniohjausyksikkö toimii ministeriön ylimmän johdon apuna prosessien sekä ohjaus- ja johtamistoimintojen yhteensovittamisessa sekä ylimmän johdon kokousten valmistelussa.

Edellä 2 momentin 7 ja 8 kohdassa sekä 3 momentissa tarkoitetut asiat ovat suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

Osastoon kuuluu maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sihteeristö, joka valmistelee neuvottelukunnalle kuuluvat asiat. Neuvottelukunnan tehtävistä säädetään maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1018/2009).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana
Seppo Kipinoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.