1178/2010

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1249/2007) liite 2:n 4 ja 7 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 415/2010, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2010 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2010 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 7 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2009 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liite 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.