1137/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) 1 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Naisjärjestöillä tarkoitetaan tässä laissa Naisjärjestöjen Keskusliitto ― Kvinnoorganisationernas Centralförbund r.y:tä, Naisjärjestöt yhteistyössä ― Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:tä ja Monika-Naiset liitto ry:tä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

LA 84/2010
TyVM 10/2010
EK 29/2010

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.