1128/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994) 3 §:n 1 momentin 5 kohdan johdantokappaleen suomenkielinen sanamuoto ja c alakohta, 5 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentin johdantokappaleen ruotsinkielinen sanamuoto, 8 §:n 1 momentin 1 kohta, 9 §:n 1 momentin johdantokappale, 10 §:n ruotsinkielinen sanamuoto sekä liite,

sellaisena kuin niistä ovat 9 §:n 1 momentin johdantokappale laissa 1039/2004 ja liite laissa 626/2009, seuraavasti:

3 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


5) etyylialkoholilla:


c) juotavaa alkoholia sisältävää tuotetta joko liuoksena tai muutoin, lukuun ottamatta makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetussa laissa (1127/2010) tarkoitettua virvoitusjuomaa.


5 §

Se, joka tuo Suomeen mukanaan omaa käyttöään varten alkoholijuomia enemmän kuin valmisteverotuslaissa (182/2010) säädetään verottomaksi, on velvollinen suorittamaan ylimenevältä osalta alkoholijuomaveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Asetuksella voidaan säätää veron määristä juomalajikohtaisesti.


8 §

Verottomia ovat, sen lisäksi mitä valmisteverotuslaissa säädetään:

1) tuotteet, jotka käytetään tässä laissa tarkoitettujen tuotteiden taikka makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetussa laissa tarkoitettujen virvoitusjuomien valmistukseen;


9 §

Jos verovelvollinen esittää luotettavan selvityksen siitä, että olut on tuotettu oikeudellisesti ja taloudellisesti muista saman toimialan yrityksistä riippumattomassa yrityksessä, jonka kalenterivuoden aikana tuottaman oluen määrä on enintään 10 000 000 litraa, oluesta suoritettavaa alkoholijuomaveroa alennetaan:Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 148/2010
VaVM 39/2010
EV 189/2010

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Liite

VEROTAULUKKO
Etyylialkoholipitoisuus tilavuusprosentteina Tuoteryhmä Veron määrä
Olut
― yli 0,5 mutta enintään 2,8 11. 2,70 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
― yli 2,8 12. 26,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat
― yli 1,2 mutta enintään 2,8 21. 7,50 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
― yli 2,8 mutta enintään 5,5 22. 138,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
― yli 5,5 mutta enintään 8 23. 203,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
― yli 8 mutta enintään 15 24. 283,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Viinit
― yli 15 mutta enintään 18 25. 283,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Välituotteet
― yli 1,2 mutta enintään 15 31. 344,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
― yli 15 mutta enintään 22 32. 568,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Etyylialkoholi
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet:
― yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 2,70 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
― yli 2,8 45. 39,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
Muut 46. 39,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.