1098/2010

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:

1 §
Maksullinen julkisoikeudellinen suorite

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus perii valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n mukaisesti suoritteen omakustannusarvon mukaan määräytyvän kiinteän hinnan elintarvikekuljetusvälineiden ATP-todistuksista. Todistuksen hinta on 100 euroa.

2 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilaustutkimukset ja tutkimusaineistot;

2) analyysipalvelut;

3) koestus-, testaus- ja tarkastuspalvelut;

4) valiotaimituotanto;

5) kotieläinten lisääntymispalvelut;

6) julkaisumyynti- ja tiedonvälityspalvelut;

7) koulutus- ja kurssipalvelut;

8) asiantuntija- ja neuvontapalvelut;

9) puunmyynti;

10) kiinteistönhoitopalvelut sekä muut toimitiloihin ja alueisiin liittyvät korjaus- ja kunnossapitopalvelut,

11) peltoviljelypalvelut, ja

12) muut tilatut erityispalvelut ja suoritteet.

3 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetuista tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ottaen huomioon, mitä sanotun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013.

Tämän asetuksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.