1072/2010

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähköturvallisuuslain (410/1996) 33 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1465/2007, sekä

lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1465/2007, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 26 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1465/2007, uusi 2 momentti ja 30 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

9 §

Sama henkilö saa olla nimettynä enintään kolmen toiminnanharjoittajan sähkö- tai hissitöiden johtajaksi samanaikaisesti.


26 §

Jos 1 momentissa tarkoitetuissa toimenpiteissä havaitaan vakavia puutteita, sähköturvallisuusviranomainen voi:

1) määrätä määräajaksi sähköurakoitsijan kaikki vähäistä suuremmat sähkölaitteistot varmennustarkastettavaksi, tai

2) määrätä sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajan suorittamaan uudelleen säännösten tuntemista osoittava turvallisuustutkinto.

30 §

Jos valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkastaja havaitsee varmennustarkastuksessa tai määräaikaistarkastuksessa vakavia puutteita, tarkastajan on määrättävä tarkastuksen kohteena oleva sähkölaitteisto tarkastettavaksi uudelleen. Uusintatarkastus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa tarkastusmääräyksen antamisesta.

Valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan on ilmoitettava sähköturvallisuusviranomaiselle vuosittain uusintatarkastukseen joutuneiden varmennustarkastettujen kohteiden rakentajat sekä yhteenveto uusintatarkastukseen määrätyistä sähkölaitteistoista.


33 a §

Jos sähköturvallisuusviranomainen teettää sähkölaitteiston tarkastuksen tai muun vastaavan tutkimuksen ja sähkölaitteisto osoittautuu oleellista 5 §:n tai 5 a luvun mukaista vaaraa tai häiriötä aiheuttavaksi, sähköturvallisuusviranomainen voi velvoittaa sähkölaitteiston haltijan korvaamaan tarkastuksesta tai tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset. Jos tarkastuksessa havaitaan, että vaara tai häiriö on aiheutunut sähkölaitteiston rakentajan toimenpiteistä, sähköturvallisuusviranomainen voi velvoittaa rakentajan korvaamaan tarkastuksesta tai tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Sen, joka on tämän lain voimaantullessa nimettynä sähkö- tai hissitöiden johtajaksi useammalle kuin kolmelle toiminnanharjoittajalle, tulee täyttää 9 §:n 3 momentissa esitetyt vaatimukset 1 päivään tammikuuta 2012 mennessä.

HE 154/2010
TaVM 22/2010
EV 180/2010

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.