1064/2010

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Laki kansaneläkeindeksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kansaneläkeindeksistä annettuun lakiin (456/2001) uusi 4 a § seuraavasti:

4 a §
Perusturvan riittävyyden arviointi

Sosiaali- ja terveysministeriö teettää joka neljäs vuosi kokonaisarvion perusturvan riittävyydestä. Perusturvan riittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon henkilön tai kotitalouden saamat Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemat etuudet sekä toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukainen toimeentulotuki.


Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2010. Kokonaisarvio perusturvan riittävyydestä laaditaan ensimmäisen kerran vuonna 2011.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 108/2010
StVM 29/2010
EV 186/2010

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.