987/2010

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2010 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen (272/2010) 5 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 9 § seuraavasti:

5 §
Lypsylehmäpalkkion määrä

Lypsylehmäpalkkiota voidaan myöntää A- ja B-tukialueilla 135 euroa eläinyksiköstä.


8 §
Eläinyksiköstä maksettavan nautapalkkion määrä

Nautapalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläinyksiköstä:

A―B -tukialue C1―C4 -tukialue
emolehmä ja emolehmähieho 160 euroa/ey 80 euroa/ey
sonni ja härkä 400 euroa/ey 220 euroa/ey

9 §
Palkkion maksaminen

Lypsylehmä- ja nautapalkkiot maksetaan kahdessa erässä. Palkkiot niiden eläinyksiköiden perusteella, jotka ovat kertyneet tuenmääräytymisvuonna 1 päivästä tammikuuta 30 päivään kesäkuuta, maksetaan aikaisintaan kyseisen vuoden joulukuussa. Palkkioiden suuruus ensimmäisessä maksuerässä on 100 prosenttia eläinyksikkökohtaisesta palkkion määrästä. Palkkioiden toinen erä maksetaan seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.