Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

985/2010

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä,

muutetaan Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2004) 2, 4―6, 10, 11 ja 13 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 ja 11 § asetuksessa 297/2009, seuraavasti:

2 §

Museovirastossa on johtoryhmä, jonka puheenjohtaja on pääjohtaja sekä jäseninä ylijohtaja ja osastonjohtajat. Johtoryhmä toimii erityisistuntona sen mukaisesti kuin 7 §:ssä sen kokoonpanosta säädetään. Johtoryhmän muista jäsenistä ja tehtävistä määrätään työjärjestyksellä.

4 §

Museovirastossa on pääjohtaja, ylijohtaja, osastonjohtajia ja muita virkamiehiä sekä työsopimussuhteista henkilöstöä.

5 §

Pääjohtaja johtaa Museoviraston toimintaa sekä vastaa siitä, että Museovirastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

Ylijohtaja ja osastonjohtajat avustavat pääjohtajaa viraston johtamisessa.

Viraston johtotehtävissä olevat vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toimintayksikölle tai toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

6 §

Museovirastolle kuuluvat asiat ratkaisee erityisistunto, pääjohtaja, ylijohtaja, osastonjohtaja tai muu työjärjestyksessä määrätty virkamies.

Työjärjestyksessä määrätään, mitkä asiat ratkaistaan esittelystä.

10 §

Pääjohtajalta, ylijohtajalta ja osastonjohtajalta vaaditaan käytännössä osoitettu johtamistaito sekä pääjohtajalta lisäksi johtamiskokemus.

Lisäksi vaaditaan:

1) pääjohtajalta ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys Museoviraston toimialaan;

2) ylijohtajalta ja osastonjohtajalta ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys yksikön toimialaan kuuluviin tehtäviin;

3) muilta virkamiehiltä tehtävien menestyksellisen hoitamisen edellyttämä koulutus.

11 §

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto virkaa haettavaksi julistamatta. Virka täytetään toistaiseksi tai enintään viiden vuoden määräajaksi.

Ylijohtajan nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö. Virka täytetään toistaiseksi tai enintään viiden vuoden määräajaksi. Osastonjohtajat nimittää pääjohtaja.

Ylijohtaja nimittää Suomen kansallismuseon virkamiehen ja ottaa työsopimussuhteisen henkilön.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Pääjohtajan sijaisen määrää opetus- ja kulttuuriministeriö.

13 §

Museovirastossa on viraston toimintaa tukeva kulttuuriperintöalan neuvottelukunta, johon kuuluu pääjohtajan lisäksi enintään 11 muuta jäsentä, joista yksi on Museoviraston henkilöstön keskuudestaan valitsema henkilö. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää Museoviraston esityksestä neuvottelukunnan muut jäsenet määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa neuvottelukunnan jäsenille maksettavat palkkiot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Neuvotteleva virkamies
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.