975/2010

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen (534/2002) 5 §:n 2 momentin 2 kohta, sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a ja 4 b § seuraavasti:

4 a §
Vartijan voimankäyttökouluttajaksi hyväksymisen hakeminen

Hyväksymistä voimankäyttökouluttajaksi haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava hakijan nimi, osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika.

Hakemukseen on liitettävä selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 23 a §:n 1 momentissa tarkoitetun voimankäytön kouluttajakoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta. Asekouluttajakoulutuksen osalta hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys 23 a §:n 2 momentissa tarkoitetun asekouluttajakoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta asetyypeittäin.

Hyväksymisen uusimisen osalta hakemukseen on liitettävä selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 23 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertauskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

Poliisihallitus voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

4 b §
Vartijan voimankäyttökouluttajaksi hyväksymistä koskeva päätös

Voimankäyttökouluttajaksi hyväksymistä koskevassa päätöksessä on mainittava:

1) hyväksytyn nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

2) hyväksymisen voimassaoloaika; sekä

3) mahdolliset ehdot ja rajoitukset.

Päätökseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä.

5 §
Vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen hakeminen

Hakemukseen on liitettävä:


2) selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 29 §:n 1 momentissa tarkoitetun erityisen voimankäyttökoulutuksen ja mainitun lain 31 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tehtävissä mukana pidettävään koiraan liittyvän tottelevaisuustarkastuksen hyväksytystä suorittamisesta; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Lainsäädäntöneuvos
Pertti Normia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.