969/2010

Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 23 §:n 2 momentin ja 24 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 23 §:n 2 momentti laissa 986/2008 ja 24 §:n 3 momentti laissa 700/2010:

1 §
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun maksuprosentti

Vakuutetulta vuonna 2011 perittävä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on 1,19 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta ja muusta sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 14 ja 16―19 §:ssä tarkoitetusta maksuperusteesta.

Jos vakuutettu saa muuta kuin sairausvakuutuslain 15―18 §:ssä tarkoitettua ansiotuloa, häneltä peritään sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua 0,17 prosenttia.

2 §
Sairausvakuutuksen päivärahamaksun maksuprosentti

Palkansaajalta ja yrittäjältä vuonna 2011 perittävä sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 0,82 prosenttia palkkatulosta, työtulosta ja muusta sairausvakuutuslain 18 luvun 15―18 §:ssä tarkoitetusta maksuperusteesta.

Yrittäjältä 1 momentin mukaisen maksun lisäksi vuonna 2011 perittävä yrittäjän lisärahoitusosuus on 0,10 prosenttia yrittäjän eläkelaissa (1272/2006) tarkoitetun vakuutuksen mukaisesta työtulosta.

3 §
Työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentti

Työnantajan vuonna 2011 maksama työnantajan sairausvakuutusmaksu on 2,12 prosenttia työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain (366/1963) 4 §:ssä tarkoitetusta palkasta.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.

Tämän asetuksen 1 §:ää sovelletaan vuodelta 2011 perittävään sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksuun.

Tämän asetuksen 2 ja 3 §:ää sovelletaan maksuihin, jotka perustuvat vuonna 2011 maksettavaan palkkaan tai työtuloon.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Neuvotteleva virkamies
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.