951/2010

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2010

Laki arpajaisverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arpajaisverolain (552/1992) 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 962/2004, ja

lisätään lakiin siitä lailla 612/2009 kumotun 10 §:n tilalle uusi 10 § seuraavasti:

4 §
Veron peruste ja verokanta

Yksinoikeudella toimeenpantavista arpajaisista arpajaisvero on 10 prosenttia tuotosta. Totopeleistä arpajaisvero on kuitenkin 9,5 prosenttia tuotosta.


10 §
Veron maksuunpano

Jos verovelvollinen on kausiveroilmoituksessa ilmoittanut liian vähän arpajaisveroa maksettavaksi, Verohallinto määrää maksettavaksi puuttuvan määrän. Maksuunpano on toimitettava viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, johon kuuluvalta kalenterikuukaudelta vero olisi tullut ilmoittaa.

Ennen maksuunpanon toimittamista verovelvolliselle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 125/2010
VaVM 37/2010
EV 156/2010

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.