937/2010

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010

Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 10 §:n 2 momentin 9 kohta seuraavasti:

10 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:


9) päättää eduskunnan ja ministeriön 8 §:n perusteella tekemien päätösten rajoissa liikelaitoksen henkilöstörahastolaissa (934/2010) tarkoitetusta henkilöstörahastoeriä ja sen lisäosia kerryttävästä tulos- tai voittopalkkiojärjestelmästä ja sen soveltamisesta;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 44/2010
TyVM 6/2010
EV 132/2010

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Anni Sinnemäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.