863/2010

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen (1380/1994) 16 §:n 2 ja 5 momentti, sekä

muutetaan 17 § ja 20 §:n 4 momentti, sellaisena kuin niistä on 20 §:n 4 momentti asetuksessa 318/2006, seuraavasti:

17 §
Pätevyys

Asbestipurkutyön johtajalla ja työntekijällä on oltava suoritettuna asianmukainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa.

20 §
Rakennusten ja rakenteiden purkutyö

Asbestipurkutyötä saavat tehdä vain pätevät ja terveydeltään asbestipurkutyöhön sopivat henkilöt.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Työnjohtaja, työntekijä tai itsenäinen työnsuorittaja, joka on saanut tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleessa 17 §:ssä tarkoitetun koulutuksen asbestipurkutyöhön, on tämän asetuksen estämättä oikeutettu edelleen tekemään tätä työtä.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Neuvotteleva virkamies
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.