850/2010

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vasikanlihan kaupan pitämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vasikanlihan kaupan pitämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (435/2008) 2 § seuraavasti:

2 §
Valvontaviranomaiset

Elintarviketurvallisuusvirasto on komission asetuksen tarkoittama keskusviranomainen, joka myös valvoo tämän asetuksen soveltamista teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa. Aluehallintovirasto valvoo tämän asetuksen soveltamista alueellaan. Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen valvoo tämän asetuksen soveltamista elintarvikelain (23/2006) 32 ja 33 §:n mukaisesti alueellaan lukuun ottamatta Elintarviketurvallisuusviraston valvomia laitoksia. Ensisaapumispaikan vastaanotetun lihan osalta valvonnasta säädetään elintarvikelain 42 §:ssä.


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä lokakuuta 2010. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.