847/2010

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (907/2007) 3 §:n 1 momentti ja 4 § seuraavasti:

3 §
Toimivaltainen viranomainen

Nimisuojaa koskevissa hakemusasioissa toimivaltainen viranomainen on maa- ja metsätalousministeriö, joka voi tarvittaessa käyttää apunaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia.


4 §
Nimisuojatyöryhmä

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa viideksi vuodeksi kerrallaan työryhmän, jonka tehtävänä on käsitellä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tehtävien toimeenpanossa esille tulleita ongelmia ja tehdä järjestelmiä koskevia kehittämisehdotuksia sekä antaa ministeriölle pyynnöstä lausuntoja järjestelmien toimeenpanoon liittyvissä kysymyksissä. Työryhmään kuuluvat puheenjohtaja sekä enintään kymmenen jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Työryhmän puheenjohtajan ja jäsenten tulee olla maatalous- ja elintarvikealan asiantuntijoita ja heidän tulee edustaa maa- ja metsätalousministeriötä, Elintarviketurvallisuusvirastoa, Patentti- ja rekisterihallitusta, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskusta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia, yliopistoa ja Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliittoa sekä suojattua nimeä käyttäviä elinkeinonharjoittajia. Maa- ja metsätalousministeriö määrää työryhmälle sihteerin.


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä lokakuuta 2010. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.