832/2010

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus suojelua ja parantamista edellyttävien sisävesien laadusta kalojen elinolojen turvaamiseksi annetun valtioneuvoston päätöksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan suojelua ja parantamista edellyttävien sisävesien laadusta kalojen elinolojen turvaamiseksi annetun valtioneuvoston päätöksen (1172/1999) 7 § 3 momentti sekä 8 § seuraavasti:


7 §
Seuranta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää seurantaohjelmasta paikallisten olosuhteiden mukaan.


8 §
Toimenpideohjelmat

Mikäli lohi- ja särkivesien laatu ei täytä 6 §:ssä asetettuja vaatimuksia, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on laadittava ympäristöministeriön vahvistaman yleisen toimenpideohjelman mukaiset tarkemmat alueelliset toimenpideohjelmat. Toimenpideohjelmien avulla on vähennettävä vesien pilaantumista ja varmistettava, että pilaantuneiden vesien laatu täyttää viiden vuoden kuluessa liitteessä 1 olevat raja-arvot. Jos seurantatulokset osoittavat, että liitteen 1 mukaisia laatuvaatimuksia ei saavuteta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on selvitettävä tähän johtaneet syyt ja tarkistettava toimenpideohjelmat.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2010

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Ylitarkastaja
Kaisa Pelttari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.