820/2010

Annettu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) 16 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 794/2010:

1 §
Toimikunta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston yhteydessä toimii valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta.

Toimikunta voi tarvittaessa asettaa jaostoja sekä kutsua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita.

2 §
Tehtävät

Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) 16 ja 17 §:ssä säädetyn lisäksi toimikunnan tulee:

1) tukea ja koordinoida alueellisten eettisten toimikuntien toimintaa lausuntojen pyytämistä koskevissa menettelyissä sekä periaatteellisissa tutkimuseettisissä kysymyksissä ja näihin liittyvässä koulutuksessa;

2) osallistua kansainväliseen tutkimuseettisiä kysymyksiä koskevaan yhteistyöhön;

3) kerätä ja välittää tietoa tutkimuseettisistä kysymyksistä sekä välittää tietoa kansainvälisestä alan eettisestä keskustelusta muun muassa julkaisujen, koulutustilaisuuksien ja muun vastaavan toiminnan avulla;

4) edistää lääketieteellisestä ja biolääketieteellisestä tutkimuksesta käytävää kansalaiskeskustelua.

3 §
Kokoonpano

Toimikunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 14 muuta jäsentä. Viimeksi mainituista jäsenistä kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja varajäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Jaostojen puheenjohtajat nimetään toimikunnan jäsenistä.

Jos toimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Palkkiot ja korvaukset

Toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten palkkioiden ja korvausten perusteista sekä asiantuntijalle maksettavien palkkioiden perusteista päättää sosiaali- ja terveysministeriö.

Matkakustannusten korvausten osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2010

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Päivi Kaartamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.