813/2010

Annettu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (837/2005) 2 §:n 1 momentin kohdat 2 ja 7 sekä 6 §:n 1 momentin 6 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) seoksella kahden tai useamman aineen seosta tai liuosta;


7) pinnoitteella ja maalilla orgaanisia liuottimia sisältävää seosta, jota käytetään antamaan pinnalle koristava, suojaava tai muu käyttötarpeen mukainen vaikutus;


6 §
Poikkeus erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavan rakennuksen entistämiseen tai ylläpitoon tarvittavien tuotteiden myyntiin

Suomen ympäristökeskus voi myöntää poikkeuksen myydä tai välittää tuotteita, joiden VOC-pitoisuus ylittää liitteen 2 taulukon 1 mukaisen raja-arvon, jos tuotteita myydään tai välitetään käytettäviksi seuraavien erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavien kohteiden tai rakennusten entistämiseen tai ylläpitoon:


6) kohteet, joille on myönnetty rakennussuojelulain 19 §:n mukaan Museoviraston rakennusten entistämisavustusta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rakennusperinnön hoitoavustusta;Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä syyskuuta 2010. Asetuksen 2 §:ää sovelletaan jo 1 päivästä kesäkuuta 2010.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/112/EY (32008L0112); EYVL N:o L 345, 23.12.2008, s. 68

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2010

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies
Anneli Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.