738/2010

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2010

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 24 päivänä heinäkuuta 2003 ympäristöministeriöstä annetun asetuksen (708/2003) 1 §, 5 §, 6 §:n 1, 3 ja 4 kohdat ja 7 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 kohta asetuksessa (296/2008) ja 6 §:n 4 kohta ja 7 §:n 2 momentti asetuksessa (1827/2009), seuraavasti:

1 §
Toiminta-ajatus

Ympäristöministeriö on yhteistyöhakuinen johtava vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville.


5 §
Johtavat virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osastonpäällikkönä on ylijohtaja. Hallintoyksikön päällikkönä on hallintojohtaja, kansainvälisten ja EU-asiain yksikön päällikkönä kansainvälisten asiain johtaja ja viestintäyksikön päällikkönä viestintäjohtaja.

6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, ylijohtajalla, hallintojohtajalla, kansainvälisten asiain johtajalla ja viestintäjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;


3) lainsäädäntöjohtajalla ja lainsäädäntö-neuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja lainvalmisteluun sekä

4) talousjohtajalla, kehittämisjohtajalla, tietohallintojohtajalla, tutkimusjohtajalla ja muulla kuin edellä mainitulla neuvoksella sekä neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

7 §
Virkojen täyttäminen

Ylijohtajan, hallintojohtajan, kansainvälisten asiain johtajan, viestintäjohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, asuntoneuvoksen, aluehallintoneuvoksen, lainsäädäntöjohtajan, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneuvoksen, talousjohtajan, kehittämisjohtajan, tietohallintojohtajan, tutkimusjohtajan, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittää valtioneuvosto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ennen asetuksen voimaantuloa tehdyt ympäristöministeriön päätökset yksikön päällikön tehtävään määräämisestä ovat asetuksen voimaantulon jälkeen edelleen voimassa päätöksissä asetetun määräajan.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2010

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Hallitussihteeri
Heidi Sederholm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.