736/2010

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2010

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 1 §:n 2 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 13/2006, seuraavasti:

1 §

Valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikön virkoja, joita ei eritellä valtion talousarviossa, ovat:


2) ulosottoviraston päällikön, valtion oikeusaputoimiston johtavan yleisen oikeusavustajan, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen johtajan, Oikeusrekisterikeskuksen johtajan ja Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan virat;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Työmarkkinalakimies
Jussi Luomajärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.