726/2010

Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) 19 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1286/1997:

1 §
Puukuutiometrin keskikantohinnat

Metsätalouden ympäristötuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (144/2000) 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu kunkin metsäkeskuksen toimialueen vuosien 2007―2009 puukuutiometrin keskikantohintojen aritmeettinen keskiarvo on:

Metsäkeskus
euroa
Rannikko/Etelärannikko 34,87
Rannikko/ Pohjanmaa 30,91
Lounais-Suomi 38,17
Häme-Uusimaa 39,70
Kaakkois-Suomi 37,31
Pirkanmaa 39,29
Etelä-Savo 37,68
Etelä-Pohjanmaa 32,77
Keski-Suomi 37,55
Pohjois-Savo 34,86
Pohjois-Karjala 33,99
Kainuu 31,13
Pohjois-Pohjanmaa 27,43
Lappi 27,20
2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010. Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin ympäristötukihakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 1 päivänä syyskuuta 2010 tai sen jälkeen.

Tällä asetuksella kumotaan metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta 18 päivänä elokuuta 2009 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (649/2009).

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ympäristöylitarkastaja
Marjukka Mähönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.