710/2010

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2010

Laki elatustukilain 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan elatustukilain (580/2008) 21 §:n 3 momentin 6 kohta ja

muutetaan 21 §:n 3 momentin 5 kohta seuraavasti:

21 §
Takautumissaatavan perimättä jättäminen

Edellä 2 momentissa tarkoitettuina tuloina pidetään kaikkia elatusvelvollisen tuloja tulon lähteestä ja veronalaisuudesta riippumatta, kuitenkin lukuun ottamatta:


5) muuta 1―4 kohdassa mainittua tuloa vastaavaa tuloa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

HE 50/2010
StVM 10/2010
EV 86/2010

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.