657/2010

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2010

Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaan patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen (799/1992) 3 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 811/2007, seuraavasti:

3 §

Valtioneuvosto nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan patentti- ja rekisterihallitukselle johtokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Johtokunnan jäsenistä yksi edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä. Johtokunnan jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on palvelussuhteessa virastoon. Patentti- ja rekisterihallituksen henkilöstö valitsee keskuudestaan edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa lukuun ottamatta nimitysasioita.

Johtokunta ratkaisee asiat pääjohtajan esittelystä. Pääjohtajan ollessa estynyt asian esittelee pääjohtajan sijainen.

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen nimitettävään johtokuntaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2010

Työministeri
Anni Sinnemäki

Hallitusneuvos
Minna Tukiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.